Köpvillkor

Pris och Betalning

Priserna på antislip.se visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt och postförskottsavgift tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Antislip.se äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan antislip.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. Leverans sker endast inom Sverige.

Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka antislip.se:s kostnader för frakt och administration. Vid betalningspåminnelse påförs kund en avgift på 50 kr. Går ärendet till inkasso påförs kund ytterliggare en avgift på 160kr för att täcka antislip.se:s konstnader för administration.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger antislip.se rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad

Fraktavgifter är för närvarande 50 kr / beställning oavsett hur många artiklar beställningen innehåller. Vid beställning av varor för minst 1000 kr är frakten 0 kr.

Avbeställning

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning skall meddelas antislip.se via e-post till info@antislip.se, eller per telefon 042-330020.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till antislip.se debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka antislip.se:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till antislip.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta antislip.se via epost (info@antislip.se) eller telefon, 042-330020 för att erhålla en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan.

önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med antislip.se får du själv stå för frakten samt risken för varan fram till dess den mottagits av antislip.se.

Varan skall förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från antislip.se), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.